Dự án nghiên cứu IWRM-Việt Nam, Quản lí nguồn nước tổng thể
Trang chủ | Liên hệ | Quy định | Đăng nhập | Sitemap | English
Get the Flash Player to see this player.
>> Quản lí tổng hợp tài nguyên nước là gì? Hôm nay  December 19 , 2014
Quản lí tổng hợp tài nguyên nước là gì?

Tổ chức Hợp tác về Nguồn Nước toàn cầu (GWP) định nghĩa về IWRM như sau:

“Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) là một quá trình xúc tiến việc phối hợp quản lý và phát triển các nguồn nước, đất đai và các nguồn lực liên quan nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và phúc lợi xã hội một cách cân bằng mà không phương hại đến tính bền vững của các hệ thống sinh thái trọng yếu” (GWP, 2000)

Cơ sở khái niệm về IWRM là có rất nhiều mục đích sử dụng các nguồn nước có hạn phụ thuộc lẫn nhau. Nhu cầu về tưới tiêu cao và các lượng nước thoát ô nhiễm từ khu vực nông nghiệp đồng nghĩa là lượng nước sạch cho sinh hoạt và cho các ngành công nghiệp bị giảm đi; nước thải ô nhiễm từ các thành phố và khu vực công nghiệp làm nhiễm bẩn các dòng sông và đe dọa các hệ sinh thái; và nếu lượng nước giữ lại trên sông để bảo vệ nghề cá và các hệ sinh thái thì nước để tưới tiêu cho mùa màng sẽ ít đi. Có rất nhiều ví dụ như vậy để minh họa cho một thực tế là việc sử dụng không có kế hoạch nguồn nước khan hiếm đang gây lãng phí và mất tính bền vững.

Biểu đồ 1:


 

Chú thích biểu đồ:

    Cross sectoral integration: Tổng hợp đa ngành
    Enabling environment: Môi trường phát sinh khả năng
    Institutional roles: Các vai trò thể chế
    Management instruments: Các công cụ quản lý
    Water for people: Nước sinh hoạt
    Water for food: Nước cho sản xuất lương thực
    Water for Nature: Nước cho thiên nhiên
    Water for industry and other uses: Nước cho ngành công nghiệp và các sử dụng khác.

IWRM là một phương pháp đa ngành (GWP, 2000) 

Nghiên cứu Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước (IWRM) là một phương pháp chính sách đa ngành. Phương pháp này được phát triển nhằm thay thế phương pháp đơn ngành truyền thống trước đây về nguồn nước và quản lý nguồn nước mà hệ lụy của nó là các dịch vụ nghèo nàn và việc sử dụng tài nguyên nước không bền vững. IWRM dựa trên nhận thức rằng tài nguyên nước là một thành tố không thể thiếu được cho hệ sinh thái, là tài nguyên thiên nhiên và là hàng hóa mang giá trị kinh tế cũng như xã hội (UNDP).

Thiết lập hoạt động IWRM là một thách thức lớn cho các chính phủ và các thể chế bởi vì thông thường điều này chỉ có thể trở thành hiện thực qua một quá trình lâu dài thực hiện nhiều yếu tố từ việc cơ cấu lại luật pháp và thể chế, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, thu hút các đơn vị tham gia vào quá trình ra quyết định đến việc nâng cao năng lực và thiết lập các hệ thống thông tin và giám sát hiệu quả. 

Biểu đồ 2


 25 điều kiện chung để đưa IWRM vào thực tiễn (Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Chương trình Tài chính 2006 – 2010)

Thông tin khác

Trang web của tổ chức hợp tác về nguồn nước toàn cầu (GWP)

UNDP WaterWiki
 Được viết bởi Administrator Gửi ngày 0000-00-00 00:00:00 | In trang | Lên đầu trang
 
Tin tức
 
 
Get the Flash Player to see this player.
Total visitors: 123009 and 1 User online
eE+E Institute of environmental Engineering+Ecology, University of Bochum
IGG Institute of Geography and Geology, University of Greifswald
INRES Institute of Plant Sciences & Resource Protection, University of Bonn
Dự án nghiên cứu IWRM ở Việt Nam được tài trợ bởi bộ giáo dục và nghiên cứu Liên Bang Đức
Hình ảnh tốt nhất với IE 6.0, Firefox 2.0 và độ phân giải 1024x768 trở lên Thiết kế và phát triển bởi Sao Đât Việt